Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

DNA PCR diagnostická súprava REZISTOM

Detekcia génov rezistencie na antibiotiká
a DNA pôvodcov infekčných ochorení metódou Real-Time PCR

Diagnostické súpravy DNA PCR diagnostická súprava REZISTOM sú určené na detekciu génov rezistencie na antibiotiká a pôvodcov infekčných ochorení. DNA PCR diagnostické súpravy REZISTOM sú certifikované podľa požiadaviek Smernice 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a registrované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL.

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je európskym zástupcom výrobcu diagnostických súprav DNA PCR diagnostická súprava REZISTOM.


DNA PCR diagnostická súprava REZISTOM:

- kompletný prístup k diagnostike zahŕňajúci prípravu klinických vzoriek, PCR a vyhodnotenie         výsledkov,
- izolácia nukleových kyselín termo-koagulačnou a sorbčnou metódou,
- kvalitatívna detekcia DNA pôvodcov infekcií a ich génov rezistencie na antibiotiká z biologických vzoriek (stery epitelových buniek z cervikálneho kanála,    uretry, výtery z pošvy, hrdla, bakteriálna kultúra, bronchoalveolárna laváž, hlien, pleurálna tekutina, moč, plná krv, pozitívna hemokultúra),
- tri typy diagnostických súprav: monoplexy, multiplexy, komplexy.

- Technická dokumentácie výrobkov - in vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky – sú v súlade so smernicou 98/79/ES Euróspekeho parlamentu a Rady Európy o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Formát detekcie:

- Real-Time detekcia

Varianty diagnostických súprav:

Prístroje: CFX96, iQ5 (BioRad), DT-96, DT-lite (DNA-Technology), Rotor-Gene 6000/Q (Corbett Research/Qiagen), LightCycler 96 (Roche)

Katalóg P 07.025C-5 Katalóg
mikrobiologickej diagnostiky - RT 2021

alebo Nerozalikvótovaný-RT-120 – flakóny s komponentami amplifikačnej zmesi, je potrebná príprava amplifikačnej zmesi, skladovanie pri teplote -20..-18°C, exspirácia 6 mesiacov od dátumu výroby, 130 testov.

12х8 Strip alebo TwoStep-RT-96 – hotové reakčné zmesi v 0,2 ml stripoch pod vrstvou parafínu, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 9 mesiacov od dátumu výroby, 96 testov.

P02 alebo TwoStep P02 – hotové reakčné zmesi v samostatných 0,2 ml skúmavkách pod vrstvou parafínu, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 9 mesiacov od dátumu výroby, 60 testov.

Izolačné súpravy

Diagnostické súpravy

Monoplexné diagnostické súpravy
Multiplexné diagnostické súpravy