Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

RealBest®

GenPak®
DNA PCR test

DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU

Mikrobiológia - RealBest®


DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Diagnostika pôvodcov infekčných ochorení
metódou Real-Time PCR

Diagnostické súpravy RealBest® sú určené na detekciu DNA/RNA pôvodcov infekčných ochorení izolovaných z klinických vzoriek. Na detekciu sa využíva metóda polymerázovej reťazovej reakcie v režime Real-Time s hybridizačno-fluorescenčnými TaqMan sondami.

Súpravy RealBest sú certifikované podľa požiadaviek Smernice 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a evidované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL. Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je distribútorom PCR diagnostických súprav RealBest.

Diagnostické súpravy RealBest®:

Diagnostické súpravy RealBest®:

Formáty súprav:

Str-formát: lyofilizovaná hotová reakčná zmes v bielych stripoch v 96 jamkovej platničke (8 x 0,2 ml skúmavky), do ktorých sa pridáva vyizolovaná vzorka DNA/RNA

Uni-formát: lyofilizovaná hotová reakčná zmes v čírych 0,2 ml skúmavkách,do ktorých sa pridáva vyizolovaná DNA/RNA, jedna skúmavky = jedna reakcia

Real-Time PCR prístroje a formáty:

Str-formát a Uni-formát môžu byť použité na prístrojoch: CFX96 (Bio-Rad, USA), DTlite (DNA-Technology,  Rusko).

Uni-formát môže byť použitý aj na prístrojoch: Rotor-Gene Q (Qiagen, Nemecko), Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Austrália)

Zloženie diagnostických súprav:

Diagnostické súpravy:

Reagencie na izoláciu DNA/RNA

Prírodné ohniskové nákazy

   - Manuálna izolácia nukleových kyselín
   - Automatická izolácia nukleových kyselín

Nozokomiálne infekcie

Hepatitídy

Respiračné infekcie

Sexuálne prenosné ochorenia

Gastrointestinálne infekcie

Dysbióza urogenitálneho traktu

Tuberkulóza

Kandidózy

Kvantifikácia ľudskej DNA v klinických vzorkách

Papillomavírusové infekcie

Roztoky a komponenty

Herpesvírusové a TORCH infekcie
Katalóg MIKROBIOLÓGIA RealBest®

sk_katalog_realbest.pdf realbest_en.pdf

SK

EN