Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Genetika

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

DNA PCR diagnostická súprava pre GENETIKU

Diagnostika SNP polymorfizmov metódou PCR s Real-Time detekciou
a Elektroforetickou detekciou

Diagnostické súpravy DNA PCR diagnostická súprava pre GENETIKU sú určené na diagnostiku SNP polymorfizmov v genóme človeka. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR alebo PCR s elektroforetickou detekciou. Súpravy DNA PCR diagnostická súprava pre GENETIKU sú certifikované podľa požiadaviek Smernice 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a registrované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL.

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je európskym zástupcom výrobcu diagnostických súprav DNA PCR diagnostická súprava pre GENETIKU.

DNA PCR diagnostická súprava pre GENETIKU:

- kompletný prístup k diagnostike zahŕňajúci prípravu klinických vzoriek, PCR a vyhodnotenie výsledkov,

-  izolácia nukleových kyselín termo-koagulačnou a sorbčnou metódou,

-  detekcia širokého spektra genetických polymorfizmov,

-  dva formáty detekcie: Real-Time a ELFO,

-  systém SMuQ – kvantitatívna Real-Time detekcia somatických mutácií

-  systém SNP-EXPRESS-SHOT – Real-Time detekcia polymorfizmu v jednej skúmavke,

-  systém SNP-EXPRESS – diagnostické súpravy s elektroforetickou detekciou SNP polymorfizmov.

- Technická dokumentácie výrobkov - in vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky – sú v súlade so smernicou 98/79/ES Euróspekeho parlamentu a Rady Európy o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Formát detekcie:

- Real-Time detekcia

- Elektroforetická detekcia

Varianty diagnostických súprav:

TwoStep (TS) – hotové reakčné zmesi v 0,2 ml stripoch (96 skúmaviek), je potrebné pridať Taq polymerázu a isolovanú vzorku, skladovať pri teplote
+2 + 8°C, exspirácia 9 mesiacov od dátumu výroby, 96 testov.

Nerozalikvótovaný – flakóny s komponentami amplifikačnej zmesi, je potrebná príprava amplifikačnej zmesi, skladovanie pri teplote -20..-18°C,
exspirácia
6 mesiacov od dátumu výroby, 50 alebo 100 testov.