Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Mikrobiológia - DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU

RealBest®

GenPak®
DNA PCR test

DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU

Diagnostika DNA pôvodcov infekčných ochorení metódou PCR
s Real-Time detekciou a Elektroforetickou detekciou

Diagnostické súpravy DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU sú určené na diagnostiku DNA pôvodcov bakteriálnych a vírusových ochorení. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR alebo PCR s elektroforetickou detekciou. DNA PCR diagnostické súpravy pre MIKROBIOLÓGIU sú certifikované podľa požiadaviek Smernice 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a registrované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL.

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je európskym zástupcom výrobcu diagnostických súprav DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU.


DNA PCR diagnostická súprava pre MIKROBIOLÓGIU:

- kompletný prístup k diagnostike zahŕňajúci prípravu klinických vzoriek, PCR a vyhodnotenie výsledkov,
- izolácia nukleových kyselín termo-koagulačnou a sorbčnou metódou,
- kvalitatívna detekcia DNA z biologických vzoriek (stery epitlových buniek cervikálneho kanála, uretry, zadnej steny hrtanu, sediment moču, spermie, sekrét    prostaty, likvor, synoviálna tekutina, výplachy z bronchov, hlieny, leukocytová frakcia krvi),
- detekcia širokého spektra pôvodcov infekčných ochorení,
- dva formáty detekcie: Real-Time a ELFO,
- systém vnútornej kontroly, v ktorej je matricou genómová ľudská DNA obsiahnutá vo vzorke,
- vnútorná kontrola umožňuje kontrolovať inhibíciu a správnosť PCR reakcie, správnosť odberu  klinických vzoriek, efektívnosť prípravy vzoriek, chyby v analýze a kontamináciu..

- Technická dokumentácie výrobkov - in vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky – sú v súlade so smernicou 98/79/ES Euróspekeho parlamentu a Rady Európy o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Formát detekcie:

- Real-Time detekcia

- Elektroforetická detekcia

Varianty diagnostických súprav:

Prístroje: CFX96, iQ5 (BioRad), DT-96, DT-lite (DNA-Technology), Rotor-Gene 3000, 6000/Q (Corbett Research/Qiagen), LightCycler 96 (Roche)

Izolačné súpravy

Septické infekcie

Diagnostické súpravy:

Gastrointestinálne infekcie

Urogenitálne infekcie

Anaeróbne infekcie

Papillomavírusové infekcie

Paradontálne infekcie

TORCH a herpesvírusové infekcie

Kandidózy

Dysbiózy urogenitálneho traktu


Respiračné infekcie


Neurologické infekcie


Katalóg P 07.025C-5 Katalóg
mikrobiologickej diagnostiky - RT 2021

Katalóg P 07.025C-5 Katalóg
mikrobiologickej diagnostiky - ELFO 2021    

alebo „Nerozalikvótovaný“ – flakóny s komponentami amplifikačnej zmesi, je potrebná príprava amplifikačnej zmesi, skladovanie pri teplote -20..-18°C, exspirácia 6 mesiacov od  dátumu výroby, 130 testov

12х8 Strip alebo TwoStep12х8 Strip – hotové reakčné zmesi v 0,2 ml stripoch pod vrstvou parafínu, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 9 mesiacov od dátumu výroby, 96 testov.

P02 alebo TwoStep P02 – hotové reakčné zmesi v samostatných 0,2 ml skúmavkách pod vrstvou parafínu, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 9 mesiacov od dátumu výroby, 60 testov.